معنی و ترجمه کلمه houndstooth check به فارسی houndstooth check یعنی چه

houndstooth check


)hound's tooth check(طرح خانه خانه مورب پارچه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها