معنی و ترجمه کلمه hour circle به فارسی hour circle یعنی چه

hour circle


دايره ساعتى ،نصف النهار،حلقه مدرج
نجوم : دايره ساعتى
علوم دريايى : دايره ساعتى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها