معنی و ترجمه کلمه hour hand به فارسی hour hand یعنی چه

hour hand


عقربه ساعت شمار

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها