معنی و ترجمه کلمه house building به فارسی house building یعنی چه

house building


علوم مهندسى : ساختمان مسکونى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها