معنی و ترجمه کلمه house of representatives به فارسی house of representatives یعنی چه

house of representatives


مجلس نمايندگان ،مجلس مبعوثان

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها