معنی و ترجمه کلمه how is sugar به فارسی how is sugar یعنی چه

how is sugar


بهاى قندچيست قند درچه حال است


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها