معنی و ترجمه کلمه how much do i owe you به فارسی how much do i owe you یعنی چه

how much do i owe you


چقدر بشما بدهکار هستم ،چقدربايد بشما بدهم ،چقدرطلب شماميشود

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها