معنی و ترجمه کلمه hungry به فارسی hungry یعنی چه

hungry


گرسنه ،دچار گرسنگى ،حاکى از گرسنگى ،گرسنگى اور،حريص ،مشتاق

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها