معنی و ترجمه کلمه hunting به فارسی hunting یعنی چه

hunting


نوسان دادن انتن رادار در رديابى ،شکار کردن ،جستجو کردن ،شکار دشمن يا زيردريايى ،شکار،صيد
الکترونيک : نوسان سرعت
ورزش : شکار
علوم نظامى : حرکت سريع لوله تانک به بالا و پايين در اثر تعقيب خودکار با رادار


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها