معنی و ترجمه کلمه hydraulic conductivity به فارسی hydraulic conductivity یعنی چه

hydraulic conductivity


هدايت ابى
عمران : ضريب ابگذرى


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها