معنی و ترجمه کلمه hydrogen flame detector به فارسی hydrogen flame detector یعنی چه

hydrogen flame detector


شيمى : اشکارساز شعله اى هيدروژن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها