معنی و ترجمه کلمه hydropathy به فارسی hydropathy یعنی چه

hydropathy


(طب )معالجه امراض بوسيله اب وتجويز اب

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها