معنی و ترجمه کلمه hydrostatic pressure به فارسی hydrostatic pressure یعنی چه

hydrostatic pressure


فشار عمق اب
عمران : فشار ايستائى
معمارى : فشار ايستابى
علوم نظامى : فشار عمق

کلمات کلیدی :




افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها