معنی و ترجمه کلمه hyperglycemia به فارسی hyperglycemia یعنی چه

hyperglycemia


(طب )ازدياد قند خون
روانشناسى : فزونى قند خون
ورزش : افزايش قند در خون

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها