معنی و ترجمه کلمه hypersexuality به فارسی hypersexuality یعنی چه

hypersexuality


روانشناسى : فزون خواهى جنسى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها