معنی و ترجمه کلمه hypo-cathexis به فارسی hypo-cathexis یعنی چه

hypo-cathexis


روانشناسى : نيروگذارى کم

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها