معنی و ترجمه کلمه hypsographic map به فارسی hypsographic map یعنی چه

hypsographic map


علوم نظامى : نقشه هاى عوارض نمايى که ارتفاع نقاط در ان از سطح دريا تعيين شده است

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها