معنی و ترجمه کلمه hypsometric diagram به فارسی hypsometric diagram یعنی چه

hypsometric diagram


علوم نظامى : طرح منظرى عوارض نمايى که عوارض در ان با سايه زدن مشخص شده باشد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها