معنی و ترجمه کلمه i advised him to go there به فارسی i advised him to go there یعنی چه

i advised him to go there


به صلاح او دانستم که برود،مصلحت ديدم که برود

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها