معنی و ترجمه کلمه i did my very best (or utmost) به فارسی i did my very best (or utmost) یعنی چه

i did my very best (or utmost)


منتهاى کوشش خود را بعمل اوردم

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها