معنی و ترجمه کلمه i do not know your house به فارسی i do not know your house یعنی چه

i do not know your house


خانه شما را بلد نيستم ،نميدانم خانه شما کجاست

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها