معنی و ترجمه کلمه i had a great wish to see him به فارسی i had a great wish to see him یعنی چه

i had a great wish to see him


بسيارميل( يا ارزو )داشتم که اورا به بينم

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها