معنی و ترجمه کلمه i have a hunch that به فارسی i have a hunch that یعنی چه

i have a hunch that


سخت گمان دارم که ،بيم يا ظن ان دارم که...

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها