معنی و ترجمه کلمه i insist on your being present به فارسی i insist on your being present یعنی چه

i insist on your being present


جدا `عقيده دارم که شما بايد حضور داشته باشيد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها