معنی و ترجمه کلمه i know not neither can i guess به فارسی i know not neither can i guess یعنی چه

i know not neither can i guess


نميدانم و حدس هم نمى توانم بزنم

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها