معنی و ترجمه کلمه i paid the debt plus interest به فارسی i paid the debt plus interest یعنی چه

i paid the debt plus interest


بدهى را با بهره ان دادم

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها