معنی و ترجمه کلمه i read him to sleep به فارسی i read him to sleep یعنی چه

i read him to sleep


برايش خواندم تا خوابش برد،انقدر خواندم تا خوابش برد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها