معنی و ترجمه کلمه i suppose so به فارسی i suppose so یعنی چه

i suppose so


گمان ميکنم ( اينطور باشد)

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها