معنی و ترجمه کلمه i took the wrong way به فارسی i took the wrong way یعنی چه

i took the wrong way


راه خطا رفتم


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها