معنی و ترجمه کلمه i was filled with wonder به فارسی i was filled with wonder یعنی چه

i was filled with wonder


متعجب شدم ،مرا شگفت امد،متحير ماندم

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها