معنی و ترجمه کلمه iam bound to do that به فارسی iam bound to do that یعنی چه

iam bound to do that


من موظف به انجام ان کار هستم

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها