معنی و ترجمه کلمه iam proud to know him به فارسی iam proud to know him یعنی چه

iam proud to know him


از شناسايى او افتخار دارم ،افتخار دارم که او را ميشناسم

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها