معنی و ترجمه کلمه iatrogenic illness به فارسی iatrogenic illness یعنی چه

iatrogenic illness


روانشناسى : بيمارى پزشک زاد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها