معنی و ترجمه کلمه ice-breaker به فارسی ice-breaker یعنی چه

ice-breaker


کرجى يخ شکن

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها