معنی و ترجمه کلمه identification of friend from foe به فارسی identification of friend from foe یعنی چه

identification of friend from foe


الکترونيک : دستگاه تشخيص

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها