معنی و ترجمه کلمه ideogramic به فارسی ideogramic یعنی چه

ideogramic


)ideogrammic(نمايشى ،تجسمى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها