معنی و ترجمه کلمه idle frequency به فارسی idle frequency یعنی چه

idle frequency


علوم مهندسى : فرکانس بى بارى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها