معنی و ترجمه کلمه idle time به فارسی idle time یعنی چه

idle time


دوره عطالت ،دوره فترت
علوم مهندسى : زمان بى بارى
کامپيوتر : زمان بيکارى
بازرگانى : وقت تلف شده

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها