معنی و ترجمه کلمه idle voltage of battery به فارسی idle voltage of battery یعنی چه

idle voltage of battery


الکترونيک : ولتاژ هرز باترى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها