معنی و ترجمه کلمه idle wire به فارسی idle wire یعنی چه

idle wire


علوم مهندسى : سيم مرده


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها