معنی و ترجمه کلمه idols of the theatre به فارسی idols of the theatre یعنی چه

idols of the theatre


اوهام ناشى از اصول و قواعد منطقى و فلسفى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها