معنی و ترجمه کلمه if one book cost rials 40 به فارسی if one book cost rials 40 یعنی چه

if one book cost rials 40


اگر يک کتاب ¹ 4ريال بيارزد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها