معنی و ترجمه کلمه ignitable به فارسی ignitable یعنی چه

ignitable


قابل احتراق
علوم مهندسى : قابل اشتعال

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها