معنی و ترجمه کلمه ignominious به فارسی ignominious یعنی چه

ignominious


مفتضح ،موجب رسوايى ،ننگ اور

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها