معنی و ترجمه کلمه iliac fossa به فارسی iliac fossa یعنی چه

iliac fossa


گودال حرقفى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها