معنی و ترجمه کلمه ill disposed به فارسی ill disposed یعنی چه

ill disposed


بدنيت ،نامهربان

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها