معنی و ترجمه کلمه ill-naturedly به فارسی ill-naturedly یعنی چه

ill-naturedly


از روى بدخلقى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها