معنی و ترجمه کلمه illegal operation به فارسی illegal operation یعنی چه

illegal operation


کامپيوتر : عملکرد غير قانونى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها