معنی و ترجمه کلمه illigal character به فارسی illigal character یعنی چه

illigal character


دخشه غير مجاز،کاراکتر غير قانونى
کامپيوتر : کاراکتر غير مجاز

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها