معنی و ترجمه کلمه illtreatment به فارسی illtreatment یعنی چه

illtreatment


بد رفتارى
قانون ـ فقه : سوء رفتار

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها